BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Horus Osiris Oglu

Антидарвинизм как симптом интеллектуальной деградации | Марков А.В. («В защиту науки», Бюллетень № 6)

  (размышления, навеянные дарвиновским юбилеем) 1. Дарвин и умственное развитие человечества В 2009 г. мировое научное сообщество отметило двойной юбилей – 200-летие со дня рождения Чарльза Дарвина и 150-летие со дня выхода главного труда его жизни «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859). Имя Дарвина занимает в истории науки особое место. Мало кому из ученых удалось внести столь весомый вклад не ...

Daha Ətraflı »

Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1580 (2007)

  The dangers of creationism in education 1. The aim of this resolution is not to question or to fight a belief – the right to freedom of belief does not permit that. The aim is to warn against certain tendencies to pass off a belief as science. It is necessary to separate belief from science. It is not a ...

Daha Ətraflı »

Парламентская ассамблея Совета Европы резолюцию № 1580

  Опасность креационизма в образовании 1. Цель настоящего доклада состоит не в том, чтобы поставить под сомнение некое верование или борьба с ним: право на свободу верования не допускает этого. Он преследует целью предостеречь от определенных попыток выдать верование за науку. Верование следует отделить от науки. Это не вопрос антагонизма 2. Для некоторых людей Сотворение как предмет религиозных верования придает ...

Daha Ətraflı »

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1580 saylı Qətnaməsi (Sekulyarizm.org)

  TƏHSİLDƏ KREASİONİZM (YARADILIŞ NƏZƏRİYYƏSİNİN) TƏHLÜKƏSİ Qətnamənin məqsədi hər hansı bir inancı sorğuya çəkmək və ya onunla mübarizə aparmaq deyil – inanc azadlığı hüququ buna icazə vermir. Məqsəd, inancın elm kimi qəbul edilməsi tendensiyalarına qarşı xəbərdar etməkdir. İnancı elmdən fərqləndirmək vacibdr. Burada məsələ antoqonizmdə deyil. Elm və inanc birlikdə mövcud ola bilərlər. İnanc və elmi müqayisə etmək məsələnin məğzi deyil, lakin ...

Daha Ətraflı »

Scientists Find A DNA Change That Accounts For White Skin (WashingtonPost.com)

  By Rick Weiss Washington Post Staff Writer Friday, December 16, 2005 Scientists said yesterday that they have discovered a tiny genetic mutation that largely explains the first appearance of white skin in humans tens of thousands of years ago, a finding that helps solve one of biology’s most enduring mysteries and illuminates one of humanity’s greatest sources of strife. ...

Daha Ətraflı »

What Is Mutation? (Genetics.Utah.Edu)

  Mutation is a natural process that changes a DNA sequence. And it is more common than you may think. As a cell copies its DNA before dividing, a “typo” occurs every 100,000 or so nucleotides. That’s about 120,000 typos each time one of our cells divides. Most commonly, a single base is substituted for another. Sometimes a base is ...

Daha Ətraflı »

New Evidence on the Origins of Life on Earth (SciTechDaily.com)

  Two newly published studies reveal evidence for how the genetic code developed in two distinct stages to help primordial chemicals evolve into cells. Chapel Hill, North Carolina – In the beginning, there were simple chemicals. And they produced amino acids that eventually became the proteins necessary to create single cells. And the single cells became plants and animals. Recent ...

Daha Ətraflı »

Cinslərin yaranma səbəbi

İlk əvvəl təkhüceyrəli canlılar var idi. Onlar sadə bölünmək yolu ilə çoxalırdılar. Ətraf mühitin zərərli amillərinin təsiri ilə daha davamlılar seçilərək yeni xüsusiyyətlər əldə edirlər. Yəni götürək normada pH 5-6 arası olan mühitdə 100 bakteriya olan koloniyanı birdən pH 6-7 olan mühitə yerləşdiririk. O zaman 100 bakteriyadan əksəri məhv olacaq və təsadüfən qalan 1-2 dözümlü bakteriya isə sonradan çoxalıb pH ...

Daha Ətraflı »

Psixoanaliz: din haqqında.

Psixoanalitiklər ilkin günahı necə açıqlayır? Tanrı qoxusu nədir və Tanrı özü kimdir? Ziqmund Freydin fikrincə din totem və tabular sistemindən yaranıb, bir zamanlar planetimizdə olan bütün xalqlarda mövcud olmuş və günümüzə gədər Afrika və Avstraliya kimi ölkələrdə bir sıra ənənəvi toplumlarda hələ də qorunub saxlanılır. Totem elə müasir monoteistik dinlərin tanrısının “dəyişdirilmiş” versiyasıdır. Əbəs deyil ki, İsa Məsihim “vücudunu”, onun ...

Daha Ətraflı »

С точки зрения психоанализа: религия (Naked-Science.ru)

  Как психоаналитики рассматривают первородный грех? Что такое страх божий и кто есть сам Бог? Подробно рассказывать о происхождении такого феномена как религия мы не будем: это тема отдельной статьи (всем желающим рекомендуем обратиться к материалу «Зачем людям Бог?»). Кратко сформулируем лишь некоторые тезисы. Религия, по мнению Зигмунда Фрейда, зародилась из системы тотемов и табу, которые сохранились до наших дней ...

Daha Ətraflı »