BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Aydın Əlizadə – Antik Fəlsəfə Tarixi [PDF, EPUB]

AMEA ın Fəlsəfə və Hüquq Institutunun baş elmi işçisi, fəlsəfə elmlər doktoru Aydın Əlizadənin yeni çapdan çıxmış “Antik Fəlsəfə Tarixi” kitabında Antik fəlsəfənin məktəblərinə görə sıralanması, mövzunun sonunda ədəbiyyatın göstərilməsi və mövzuyla əlaqəli suallar kitaba xüsusi əhəmiyyət qazandırıb. Fəlsəfəylə maraqlanmaq istəyən, fələsfənin tarixini və mahiyyətini dərindən və aydın şəkildə öyrənmək istəyən hər kəsin oxuması tövsiyyə edilir. Bu kitabı oxunmaqdan çox əzəbərləmək lazımdır. Çünki hər cümləsində dəyərli məlumat mövcuddur.

İÇİNDƏKİLƏR

GİRİŞ ………………………………………………………………………….. 5

I. QƏDİM YUNAN FƏLSƏFƏSİ
1.1. Yunan fəlsəfəöncəsi dövrü ……………………………………… 8
1.2.Müstəqil filosoflar …………………………………………………. 22
1.3. Milet məktəbi ……………………………………………………….. 30
1.4. Elea məktəbi …………………………………………………………. 35
1.5. Pifaqorçular məktəbi …………………………………………….. 42
1.6. Qədim yunan atomçuları ………………………………………. 55
1.7. Sofistlər ………………………………………………………………… 60
1.8. Klassik yunan fəlsəfəsi ………………………………………….. 67
1.9. Sokratçı məktəblər ………………………………………………. 100
1.9.1. Kinik məktəbi ………………………………………….. 100
1.9.2. Kirena məktəbi ………………………………………… 105
1.9.3. Meqara məktəbi ……………………………………….. 110
1.9.4. Eretriya məktəbi ………………………………………. 115

II. ELLİNİZM VƏ ROMA DÖVRLƏRİNİN FƏLSƏFƏSİ
2.1. Ellinizm və Roma dövrünün ümumi səciyyəsi …….. 119
2.2. Skeptisizm ………………………………………………………….. 122
2.3. Epikürçülük ………………………………………………………. 131
2.4. Peripatetizm ……………………………………………………….. 144
2.5. Stoaçılıq ……………………………………………………………… 161
2.5.1. Qədim stoa ………………………………………………. 161
2.5.2. Orta stoa ………………………………………………….. 170
32.5.3. Roma stoaçılığı ………………………………………… 176
2.6. Akademiklər ………………………………………………………. 195
2.6.1. Qədim platonçuluq ………………………………….. 196
2.6.2. Orta platonçuluq ……………………………………… 202
2.7. Ellinizm və Roma dövrlərində dini-fəlsəfi təlimlər. . 229
2.7.1. Hermetizm ………………………………………………. 230
2.7.2. Yeni pifaqorçuluq …………………………………….. 233
2.7.3. Qnostisizm ………………………………………………. 241
2.7.4. Mitraizm ………………………………………………….. 244
2.8. Yeni-platonçuluq ………………………………………………… 249
2.8.1. Roma məktəbi ………………………………………….. 252
2.8.2. Apameya məktəbi ……………………………………. 261
2.8.3. Perqama məktəbi ……………………………………… 264
2.8.4. Afina məktəbi ………………………………………….. 268
2.8.5. İskəndəriyyə məktəbi ……………………………….. 273
2.9. Antik fəlsəfənin sonu ………………………………………….. 279
Qədim Yunan əlifbası ……………………………………………….. 287

Bir cavab yazın