BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kitablar

Aydın Əlizadə – Antik Fəlsəfə Tarixi [PDF, EPUB]

AMEA ın Fəlsəfə və Hüquq Institutunun baş elmi işçisi, fəlsəfə elmlər doktoru Aydın Əlizadənin yeni çapdan çıxmış “Antik Fəlsəfə Tarixi” kitabında Antik fəlsəfənin məktəblərinə görə sıralanması, mövzunun sonunda ədəbiyyatın göstərilməsi və mövzuyla əlaqəli suallar kitaba xüsusi əhəmiyyət qazandırıb. Fəlsəfəylə maraqlanmaq istəyən, fələsfənin tarixini və mahiyyətini dərindən və aydın şəkildə öyrənmək istəyən hər kəsin oxuması tövsiyyə edilir. Bu kitabı oxunmaqdan çox ...

Daha Ətraflı »

Möcüzə Yalanları [PDF, EPUB]

Mündəricat 1. Quran möcüzələri iddialarındakı əsas problemlər 2. Kainatın genişlənməsi 3. Altı gündə yaradılış 4. Dəmirin endirilməsi 5. Günəşin hərəkət istiqaməti 6. Kainatın yoxdan yaradılışı və Big Bang 7. Göylərlə Yerin bir-birindən ayrılması 8. Göylərlə Yer arasındakıların yaradılışı 9. Kainatın Sonu və Big Crunch 10. Dünyanın cazibə qüvvəsi 11. Quran Astronomiyasının ümumi tənqidi 12. Qara dəliklər 13. Quran möcüzəsi (!) ...

Daha Ətraflı »

Charles Darwin – Türlerin Kökeni [PDF, EPUB]

Charles Darwin’in organik evrim kuramı bilime yaptığı katkı kadar, getirdiği tartışmalarla da önemli bir kitaptır. Onun yaptığı beş yıllık araştırma gezisi sonunda bulduğu canlı ve fosiller, saptadığı canlı özellikleri, gözlemlediği insan toplulukları ve bunlara dayanarak vardığı sonuçlar bir anda kitaplaşmadı. Evrim kitabının kitaplaşması bu bilim adamının yirmi yılını aldı. Darwin’in evrim kuramı “canlıların ortak atalardan evrilerek çeşitlendiği” düşüncesine dayanır. 150 ...

Daha Ətraflı »

Bertrand Russel – “Why I am Not a Christian” [PDF, EPUB]

  “Devastating in its use of cold logic.” —The Independent “The most robust as well as the most witty infidel since Voltaire and he can not fail to sharpen men’s sense of what is entailed both in belief and unbelief.” —The Spectator Dedicated as few men have been to the life of reason, Bertrand Russell has always been concerned with ...

Daha Ətraflı »

Бертран Рассел – “Почему я не христианин” [PDF, EPUB]

  В наследии английского философа, лауреата Нобелевской премии, активного борца за мир Бертрана Рассела (1872-1970) немалое место занимают проблемы атеизма. Рассел – страстный пропагандист свободомыслия, его статьи атеистического характера имеют такой разоблачительный накал, какой трудно встретить у других современных немарксистских авторов.

Daha Ətraflı »

Bertrand Russel – “Neden Hıristiyan Değilim” [PDF, EPUB]

  Russell’in, özgün adı “Why I am not a Christian” olan “Neden Hıristiyan Değilim” adlı yapıtı, yayınlandığından bu yana, bağnazlığa karşı aydınlanma düşüncesini savunan temel yapıtlardan biri olmuştur. Dinin uygarlık için yararlı olup olmadığı, tanrının varlığı, dinle ahlak ilişkisi ve Hıristiyanlığın toplumsal yaşama etkileri gibi konuları açıklıkla tartışan bu yapıtı Ender Gürol’un Türkçesiyle sunuyoruz.

Daha Ətraflı »

İlhan Arsel – “Müslümanlık Sınavı” [PDF, EPUB]

  Prof Dr. İlhan Arsel’in bu kitabı Müslüman kişinin günlük yaşamını düzenleyen şeriat verilerinden bir demettir. Bu veriler başta Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları olmak üzere temel İslam kaynaklarından alınmıştır. Müslümanlık Sınavı’nda akıl ve bilimdışı olguları inceleyip tartışan yazar, hurafeler, batıl inançlar, masallar, hukuk, ahlak, Tanrı, hoşgörü, İslam ve kadın, İslam ve Türkler hakkında sorduğu sorulara Kur’an’dan ve İslam kaynaklarından yanıtlar ...

Daha Ətraflı »

Bilim ve Yaratılışçılık – Amerikan Ulusal Bilimler Akademisinin Görüşü [PDF, EPUB]

  Çağdaş bilimin en temel yapı›taşları›ndan birisi olan evrim ayn› zamanda en fazla saldı›rı›ya uğrayan kuram olmuştur. Canlı› yaşamı›n ortak bir geçmişe sahip olduğu ve tüm canl›ıları›n zaman içinde değişime uğrad›ığı› görüşlerini ortaya süren evrim kavramı› günümüzde sayı›s›ız bilimsel gözlemle doğrulanmış ve tüm sayg›ın bilimsel çevrelerce benimsenmiştir. Ancak özellikle A.B.D.’’inde bazı› kilise çevrelerince başlatı›lan evrim karşıtı› propaganda son yı›llarda diğer ...

Daha Ətraflı »

Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий ( Наймарк Елена, Марков Александр Владимирович (биолог)) [PDF, EPUB]

  Что такое польза? Как случайная мутация превращает аутсайдеров в процветающих победителей? Что важнее для эволюции — война или сотрудничество? Книга Александра Маркова и Елены Наймарк рассказывает о новейших исследованиях молекулярных генетиков и находках палеонтологов, которые дают ответы на эти и многие другие вопросы о видоизменениях в природе. Тысячи открытий, совершенных со времен Дарвина, подтверждают догадки родоначальников теории эволюции; новые ...

Daha Ətraflı »

Richard Dawkins – Yeryüzündeki En Büyük Gösteri (Bölüm 1: SADECE BİR TEORİ Mİ?) [PDF, EPUB]

  Dawkins’in bu en yeni kitabı, yaradılışçıların ve evrim karşıtlarının iddialarına karşı son darbe. Yeryüzünün en ünlü evrimcilerinden biri olan Dawkins’ten, yeryüzünün en büyük gösterisinin kanıtları bu kitapta yer alıyor. “Richard Dawkins bilimsel berraklığın ve espritüelliğin ustası … bölümler muhteşem ve derinden etkileyici … kitabın konusu belirli bir çağa ait olmayan bir değer” Simon Ings, The Sunday Telegraph – Haftanın ...

Daha Ətraflı »