BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Azərbaycanca

Aydın Əlizadə – Antik Fəlsəfə Tarixi [PDF, EPUB]

AMEA ın Fəlsəfə və Hüquq Institutunun baş elmi işçisi, fəlsəfə elmlər doktoru Aydın Əlizadənin yeni çapdan çıxmış “Antik Fəlsəfə Tarixi” kitabında Antik fəlsəfənin məktəblərinə görə sıralanması, mövzunun sonunda ədəbiyyatın göstərilməsi və mövzuyla əlaqəli suallar kitaba xüsusi əhəmiyyət qazandırıb. Fəlsəfəylə maraqlanmaq istəyən, fələsfənin tarixini və mahiyyətini dərindən və aydın şəkildə öyrənmək istəyən hər kəsin oxuması tövsiyyə edilir. Bu kitabı oxunmaqdan çox ...

Daha Ətraflı »

Möcüzə Yalanları [PDF, EPUB]

Mündəricat 1. Quran möcüzələri iddialarındakı əsas problemlər 2. Kainatın genişlənməsi 3. Altı gündə yaradılış 4. Dəmirin endirilməsi 5. Günəşin hərəkət istiqaməti 6. Kainatın yoxdan yaradılışı və Big Bang 7. Göylərlə Yerin bir-birindən ayrılması 8. Göylərlə Yer arasındakıların yaradılışı 9. Kainatın Sonu və Big Crunch 10. Dünyanın cazibə qüvvəsi 11. Quran Astronomiyasının ümumi tənqidi 12. Qara dəliklər 13. Quran möcüzəsi (!) ...

Daha Ətraflı »

Cek London – “Mən Allah olsaydım” (Tərcümə: Yusif Hansen) [PDF]

   

Daha Ətraflı »

Mirzə Fətəli Axundov – Kəmalüddövlə məktubları [PDF]

Kəmalüddövlə məktubları — Mirzə Fətəli Axundovun 1865-ci ildə yazdığ bədii-fəlsəfi traktatı. Bu əsər Axundovun yazdığı ən mühüm tənqid tipli publistik işi sayılır. Hind şəhzadəsi Kəmalüddövlə ilə fars şəhzdəsi Cəlalüddövləylə yazışması süjetin əsasını təşkil edir. Burada yazıçı hər cür dini fanatizmi aradan qaldırmaq üçün amansız mübarizəni qarşısına məqsəd qoyur. Odur ki, “Kəmalüddövlə məktubları” bəşəriyyətə xidmət etmək, şərq xalqlarını dini xurafatdan, zalımların ...

Daha Ətraflı »

Ömər Xəyyam – Rübailər [PDF]

TƏRTİBÇİDƏN İranın XI əsrdə yaşamış görkəmli filosof şairi Ömər Xəyyam Azərbaycanın oxucuları arasında geniş şöhrət tapmış, rübailəri Nizami dövründən bu günə qədər xalqımız tərəfindən sevilə – sevilə oxunmuş və əzbərlənmişdir. Təkcə XX əsrdə şairin lirik – fəlsəfi rübailəri Mikayıl Müşfiq, Mir Mehdi Seyidzadə, Əkrəm Cəfər kimi nüfuzlu qələm ustaları tərəfindən doğma dilimizə tərcümə edilmişdir. Mikayıl Müşfiq keçən əsrin 30-cu illərində ...

Daha Ətraflı »