BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kitablar

Richard Dawkins – The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution [PDF, EPUB]

  The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution is a 2009 book by British biologist Richard Dawkins, which was released on 3 September 2009 in the UK and on 22 September 2009 in the US[3] It sets out the evidence for biological evolution, and is Dawkins’s 10th book, following his best-selling critique of religion The God Delusion (2006) ...

Daha Ətraflı »

Ричард Докинз – Самое грандиозное шоу на земле. Доказательства эволюции [PDF, EPUB]

  Одна из самых знаменитых книг Докинза, вышедшая к 200-летию Дарвина и 150-летию его «Происхождения видов». Ричард Докинз – всемирно известный биолог, популяризатор науки, атеист, рационалист, “ротвейлер Дарвина” берется убедить любого непредвзятого читателя в том, что эволюция – это не “просто теория”, а всесторонне подкрепленный доказательствами факт. “Есть величие в этом воззрении”, – отзывался Чарльз Дарвин об эволюционизме. “Мы окружены ...

Daha Ətraflı »

Bertrand Russel – Din ile Bilim [PDF, EPUB]

    DİN ile BİLİM Bertrand Russel  I. BÖLÜM Çatışmanın Kökleri II. BÖLÜM Copernicus Devrimi III. BÖLÜM Evrim IV. BÖLÜM Cincilik İle Tıp V. BÖLÜM Ruh İle Gövde VI. BÖLÜM Belirlenimcilik VII. BÖLÜM Mistisizm VIII. BÖLÜM Evrensel Amaç IX. BÖLÜM Bilim ile Ahlak X. BÖLÜM Sonuç

Daha Ətraflı »

Эйнштейн о религии. Сборник. [PDF, EPUB]

  Имя создателя теории относительности нередко приводят в качестве доказательства равной познавательной ценности научного исследования и веры в Бога. Знаменитого физика принято считать религиозным. Но что это была за религиозность и достаточно ли оснований, чтобы считать его верующим? Подборка материалов в настоящем сборнике связана с отношением Альберта Эйнштейна к религии и даёт читателю возможность сделать собственные выводы на основании его ...

Daha Ətraflı »

Turan Dursun – Allah [PDF, EPUB]

  Toplumu değiştirmek isteyen herkes, ilk önce yaşadığı toplumun eskiyen, çürüyen hakim kültürü ve ideolojisiyle karşı karşıya gelir. Bu, bir anlamda yaşadığı toplumla karşı karşıya gelmektir. Tarihteki bütün büyük dönüşümlerin hepsi, son tahlilde, toplumun kendisinin değişmesidir. 1920’lerden sonra materyalist felsefeye doğru atılımın başını Türk devrimi çekiyordu. İdeolojik alanda Ortaçağ’dan çıkışta Kemalist devrimin önemli bir etkisi oldu. Osmanlı ile siyasal düzlemde ...

Daha Ətraflı »

Sigmund Freud – “Totem ve tabu” [PDF]

  Freud’a göre ilkel insan bizim çağdaşımız sayılır. Tarihöncesi çağlardaki insanların geçirdiği evreler, gündelik yaşamlar, sanatları, oluşturdukları söylenceler ve mitlerde gelişim sürecimizin önceki basamakları hakkında ciddi izlere rastlar, onlarda kendimize benzerlikler buluruz. Bugün bazı topluluklarda izlerine rastlansa da Freud’un deyimiyle dinsel-sosyal bir kurum olan totemizmin etkilerinin azalmasına karşılık, tabu konusu farklı biçimlere bürünerek de olsa azımsanmayacak derecede yakınımızda durur. Freud’un ...

Daha Ətraflı »

Cek London – “Mən Allah olsaydım” (Tərcümə: Yusif Hansen) [PDF]

   

Daha Ətraflı »

Turan Dursun – Din Bu 3 (İslamda Toplum ve Laiklik) [PDF]

“Bana en çok engel olan aydınlardır. O çok geri, ezer keser dedikleri, ürktükleri halkla benim aramdan çekilseler. Bilimle imanı karıştırıyorlar, ikisinin de ırzına geçiyorlar. Din olmayınca insanlar düşünebilecek, neden birileri doğarken sefalete, birileri de servete mirasçı oluyorlar. Dinin özünden gelen bir mizah var. Öyle şeyler ki, üstü örtülegelmiş. Örtüleri kaldırınca bugünün insanına gülünç geliyor. Siz karanlığa ışıkla gitmezseniz, o karanlık ...

Daha Ətraflı »

Stephen Hawking – Ceviz Kabuğundaki Evren [PDF]

Hawkingin çok satan kitabı Zamanın Kısa Tarihinden sonraki gelişmeleri ve en yeni bilimsel bulguları içeren Ceviz Kabuğundaki Evren, kuantum mekaniğinden sicim kuramlarına, genel görelilikten 11-boyutlu süper-kütleçekime, Büyük Patlamadan evrenin kaderine kadar bütün tartışmaları kapsıyor. Bu kitapta “evren tasarlanabilir mi,” “uzayzamanın bir başlangıcı var mı” gibi pek az fizikçinin sormaya cesaret ettiği soruları soran Hawking, uzman olmayan, hiç fizik bilmeyen okurlara ...

Daha Ətraflı »

Mirzə Fətəli Axundov – Kəmalüddövlə məktubları [PDF]

Kəmalüddövlə məktubları — Mirzə Fətəli Axundovun 1865-ci ildə yazdığ bədii-fəlsəfi traktatı. Bu əsər Axundovun yazdığı ən mühüm tənqid tipli publistik işi sayılır. Hind şəhzadəsi Kəmalüddövlə ilə fars şəhzdəsi Cəlalüddövləylə yazışması süjetin əsasını təşkil edir. Burada yazıçı hər cür dini fanatizmi aradan qaldırmaq üçün amansız mübarizəni qarşısına məqsəd qoyur. Odur ki, “Kəmalüddövlə məktubları” bəşəriyyətə xidmət etmək, şərq xalqlarını dini xurafatdan, zalımların ...

Daha Ətraflı »