BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kitablar

Turan Dursun – Din Bu 2 (Hz. Muhammed) [PDF]

En eski “kutsal kitap” hangisidir? “Kutsal kitaplar” birbirlerinden nasıl etkilenmişlerdir? “Kutsal Kitaplar”, kendi dışından neler almışlardır? Gözleri “göğe çevrik” insanlar nasıl insanlardır? Muhammed’e göre, Muhammed’in “iman”ı nereli? “Tanrı”lar “erkek” olunca “kadın” hangi noktada kalmıştır. Önce: “Kur’an’ın kaynakları”, sonra da öbürleri. Yeryüzünde “kutsal kitaplar”ı önce kendi içlerinde incelemeye çalıştım. Ardından bunları birbirleriyle karşılaştırdım. Hangisinde hangisinden ne ölçüde etkiler, alıntılar var; belirtmeye ...

Daha Ətraflı »

Turan Dursun – Din Bu I (Tanrı ve Kur’an) [PDF]

Turan’ım…On dört bin kilometreden bağırıyorum sana.Kutlarım. Gece karanlıkta kara nadasın içinde, kara koyunun kara kuzusunu gören gözlerinden öperim. Ali Akbaba, Sydney.İslam dinin tezyif eden, Diyanet’i ihanete ve hıyanete çeviren çıkarcı ve ilahiyat mezunu kimilerinin yüz kızartıcı şeriat meczupluklarına meydan okuyan yazılarınızın hayranıyım. Ellerin dert görmesin. Ben, yaşı seksene yaklaşan, Ata’nın zamanını yaşamış, din bilgisini de İzmirli İsmail Hoca’dan edinmiş bir ...

Daha Ətraflı »

Suavi AYDIN, Yılmaz Selim – Antropoloji [PDF]

Neden insanlar yaşadıkları farklı coğrafyalarda farklı konutlar yapmışlar, farklı yerleşim düzenleri kurmuşlardır? Neden belli bir yerde yaşayan insanlar bir tür besini zevkle, iştahla tüketirken başka yerde yaşayanlar onu en aç hallerinde bile ağızlarına koymaktan kaçınırlar? İnsanlar dünyanın belli bölgesinde belli fiziksel özelliklere sahipken, başka yerlerde biz bu Özellikleri taşımayan bireylerle karşılaşırız? Biz, yani insan türü, ortaya çıktığımız anda da böyle ...

Daha Ətraflı »

Richard Dawkins – Gen Bencildir [PDF]

Richard Dawkins Gen Bencildir adlı yapıtında özverili ve bencil davranış kuramları, çıkarcılığın genetik tanımı, saldırgan davranışların evrimi, kanbağı kuramı, eşey farklarının doğal seçilimi gibi konulara değinirken biyolojinin zengin ve büyüleyici dünyasını tanımamıza da yardımcı oluyor. Dawkins’in okuru tartışmaya çağıran “popüler” üslubu ve geniş bilgi birikimi Gen Bencildir’i zevkle okunan bir kitap haline getiriyor.

Daha Ətraflı »

Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği [PDF]

Bu kitap bilimin safsataya yanıtıdır: Küresel gericiliğin merkezi ABD’de üretilen ve ülkemizde Harun Yahya imzasıyla fosil sergileri ve Yaratılış Atlasları’nda bire bir tekrarlanan yaratılışçı iddialar, dünyanın ve ülkemizin değerli bilim insanları tarafından teker teker yanıtlanıyor. Canlılar milyonlarca yıldır değişmiyor mu? Fosiller canlıların milyonlarca yıldır değişmediğini mi gösteriyor? Türler arası geçiş biçimleri yok mu? Yeni bir türün evrimi gözlenmedi mi? Genetik ...

Daha Ətraflı »

Muazzez İlmiye Çığ – Kur’an, İncil ve Tevrat’ın Sumer’deki Kökeni

Yazar, bu kitapta, Sumer dini ve edebiyatından Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığa; bu dinlerin kutsal kitaplarına ulaşan etkileri ve konuları, belgeleriyle ve karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Sumerliler, bu dinlerin çıkışından yüzlerce, hatta binlerce yıl önce siyasal yaşamlarını yitirmişlerdi. Ancak, Sumerliler, icat ettikleri ve istenileni yazacak biçimde geliştirdikleri yazılarıyla, Orta Doğu kavimlerini etkileri altına almışlar ve bu etki Batı dünyasına kadar uzanmıştır.

Daha Ətraflı »

Ömər Xəyyam – Rübailər [PDF]

TƏRTİBÇİDƏN İranın XI əsrdə yaşamış görkəmli filosof şairi Ömər Xəyyam Azərbaycanın oxucuları arasında geniş şöhrət tapmış, rübailəri Nizami dövründən bu günə qədər xalqımız tərəfindən sevilə – sevilə oxunmuş və əzbərlənmişdir. Təkcə XX əsrdə şairin lirik – fəlsəfi rübailəri Mikayıl Müşfiq, Mir Mehdi Seyidzadə, Əkrəm Cəfər kimi nüfuzlu qələm ustaları tərəfindən doğma dilimizə tərcümə edilmişdir. Mikayıl Müşfiq keçən əsrin 30-cu illərində ...

Daha Ətraflı »

Arif Tekin – Kur’an’ın Kökeni [PDF]

1999 Turan Dursun İnceleme ve Araştırma Ödülü’nü Muazzez İlmiye Çığ’la paylaşan Arif Tekin’in bu eseri ufkunuzda yeni bir pencere açıyor. İnsanla birlikte varolan din olgusunu, en başından başlayarak değerlendiremezsek; dinin bugün vardığı noktayı kavrayamayız. Çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere doğru yürüyen evrimsel düşünce doğası gereği birbirinden beslenerek yürümüş, şekilenmiş ve sonrasına doğru evrimine devam etmiştir, edecektir de. Yaşamda hiçbir ...

Daha Ətraflı »

Карл Саган – Космос [PDF]

Книга знаменитого американского астрофизика и популяризатора науки Карла Сагана рассказывает об эволюции Вселенной, формировании галактик и зарождении жизни и разума. Автор прослеживает пути познания Вселенной – от прозрений древних мыслителей через открытия Кеплера, Ньютона и Эйнштейна к современным космическим миссиям.

Daha Ətraflı »

Mucize Yalanları (mucizeyalanlari.com) [PDF]

Sayfa – Konular [Sayfa 3] – Başlarken – Kuran Mucizeleri İddialarındaki Temel Sorunlar [Sayfa 6] – Kozmoloji/Astronomi – Evrenin Genişlemesi [Sayfa 13] – Kozmoloji/Astronomi – Altı Günde Yaratılış [Sayfa 17] – Kozmoloji/Astronomi – Demirin İndirilmesi [Sayfa 21] – Kozmoloji/Astronomi – Güneş’in Gidiş İstikameti [Sayfa 24] – Kozmoloji/Astronomi – Evrenin Varoluşu ve Big Bang [Sayfa 28] – Kozmoloji/Astronomi – Göklerle Yer’in ...

Daha Ətraflı »