BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Məqalələr

What Is Mutation? (Genetics.Utah.Edu)

  Mutation is a natural process that changes a DNA sequence. And it is more common than you may think. As a cell copies its DNA before dividing, a “typo” occurs every 100,000 or so nucleotides. That’s about 120,000 typos each time one of our cells divides. Most commonly, a single base is substituted for another. Sometimes a base is ...

Daha Ətraflı »

New Evidence on the Origins of Life on Earth (SciTechDaily.com)

  Two newly published studies reveal evidence for how the genetic code developed in two distinct stages to help primordial chemicals evolve into cells. Chapel Hill, North Carolina – In the beginning, there were simple chemicals. And they produced amino acids that eventually became the proteins necessary to create single cells. And the single cells became plants and animals. Recent ...

Daha Ətraflı »

Cinslərin yaranma səbəbi

İlk əvvəl təkhüceyrəli canlılar var idi. Onlar sadə bölünmək yolu ilə çoxalırdılar. Ətraf mühitin zərərli amillərinin təsiri ilə daha davamlılar seçilərək yeni xüsusiyyətlər əldə edirlər. Yəni götürək normada pH 5-6 arası olan mühitdə 100 bakteriya olan koloniyanı birdən pH 6-7 olan mühitə yerləşdiririk. O zaman 100 bakteriyadan əksəri məhv olacaq və təsadüfən qalan 1-2 dözümlü bakteriya isə sonradan çoxalıb pH ...

Daha Ətraflı »

Psixoanaliz: din haqqında.

Psixoanalitiklər ilkin günahı necə açıqlayır? Tanrı qoxusu nədir və Tanrı özü kimdir? Ziqmund Freydin fikrincə din totem və tabular sistemindən yaranıb, bir zamanlar planetimizdə olan bütün xalqlarda mövcud olmuş və günümüzə gədər Afrika və Avstraliya kimi ölkələrdə bir sıra ənənəvi toplumlarda hələ də qorunub saxlanılır. Totem elə müasir monoteistik dinlərin tanrısının “dəyişdirilmiş” versiyasıdır. Əbəs deyil ki, İsa Məsihim “vücudunu”, onun ...

Daha Ətraflı »

С точки зрения психоанализа: религия (Naked-Science.ru)

  Как психоаналитики рассматривают первородный грех? Что такое страх божий и кто есть сам Бог? Подробно рассказывать о происхождении такого феномена как религия мы не будем: это тема отдельной статьи (всем желающим рекомендуем обратиться к материалу «Зачем людям Бог?»). Кратко сформулируем лишь некоторые тезисы. Религия, по мнению Зигмунда Фрейда, зародилась из системы тотемов и табу, которые сохранились до наших дней ...

Daha Ətraflı »

Rafiq Tağı: «Mən Məhəmməd peyğəmbəri təhqir etməmişəm» (Azadliq.org)

Yazıçı Rafiq Tağının «TURAN»a eksklüziv müsahibəsi   – Rafiq bəy, həbsiniz barədə nə deyə bilərsiniz ?   Mənə bu həbs nağıl kimi gəlir… Hər bir insanın həyatında belə sınaqlar olur. Bu da bir sınaq idi mənim həyatımda. Mən həbsxanadakı məhbuslara da deyirdim ki, insan həbsxanada 6-7 ay «yatsa», bu, böyük universitet kimi bir şey olar. Ümumiyyətlə, həbsxana insanı realist, açıqgörüşlü ...

Daha Ətraflı »

Amerika psixologiya assosiasiyasının ekspertləri tanrı inancını psixoloji pozuntu hesab etməyi təklif edirlər.

  Amerika psixologiya assosiasiyasının ekspertləri tanrı inancını psixoloji pozuntu hesab etməyi təklif edirlər. Onlar 5 il ərzində apardıqları tədqiqatlardan sonra bu nəticəyə gəliblər. Amerikalı psixoloqlar ali qüvvəyə və onun insanların düşünülmüş qərarlarına təsir etmək imkanlarına inanan insanları bir neçə il müşahidə etmişlər. Müşahidələr əsasında müəyyən olunmuşdur ki, inanclı insanlar da tez-tez paranoya, narahatlıq halları, emosional qeyri-sabitlik və hallüsinasiyalardan əziyyət çəkirlər. Tədqiqatlara əsasən müəyyən olunmuşdur ki, pis ...

Daha Ətraflı »

Веру в Бога объявили психической болезнью (MedikForum.ru)

  Эксперты Американской психологической ассоциации предлагают считать веру в Бога психическим расстройством. Такой вывод они сделали после исследования, продолжавшегося в течение 5 лет. Несколько лет американские психологи тщательно наблюдали за очень религиозными людьми, которые верят в существование высшей силы и влияние этой силы на способности человека принимать осознанные решения. Исследователи пришли к выводу, что вера в Бога является разновидностью психической ...

Daha Ətraflı »

Dalay Lama dünyanı heyrətləndirən açıqlama edib

  “Sevgiyə, mərhəmətə, dözümlülüyə və bağışlamağa önəm verən bütün dünyəvi dinlər, mənəvi dəyərlərin inkişafına səbəb olub və olur. Lakin, bu gün reallıq belədir ki, əxlaqı din ilə bağlamağın heç bir anlamı qalmayıb. Bu səbəbdən, mən hər gün bir daha əmin oluram ki, mənəvi dəyərlər və əxlaq mövzusunda ümumiyyətlə dinlər olmadan da yaşaya bilərik” – bu sözləri Dalay Lama öz Facebook hesabında yazmışdır. Tibet dini ...

Daha Ətraflı »

Далай Лама сделал эпохальное заявление о ненужности религий (Balashover.ru)

  «Все мировые религии, придавая особое значение любви, состраданию,терпению, терпимости и прощению, могут способствовать развитию духовных ценностей, и делают это. Но сегодня мировая реальность такова, что привязывание этики к религии более не имеет смысла. Поэтому я всё больше убеждаюсь в том, что пришло время найти способ в вопросах духовности и этики обходиться без религий вообще», – эти слова Далай Лама ...

Daha Ətraflı »