BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Teq Üzrə Arxiv: Mirzə Fətəli Axundov

Şahin Musavi – M.F.Axundovun dini görüşləri və “Kəmalüddövlə məktubları”ndan sitatlar

Mirzə Fətəli Axundov Şərqin ən böyük ziyalılarından biridir. Axundovun dövrünə görə çox-çox irəli getdiyini deyə bilərik. Əsərlərində daha çox molla və ruhaniləri tənqid edən Axundov dini fanatizmdən çıxıb tərəqqiyə qədəm qoymağın vacibliyini xüsusi vurğulayırdı. Əsərlərindən Axundovun dini baxışlarını görmək mümkündür. Çox şəxs axundovu ateist kimi tanıyır. Bəli, o öz əsərlərində “allah”ı və digər dini kitabları, şəriət hüququnu tənqid edirdi. Lakin ...

Daha Ətraflı »

Mirzə Fətəli Axundov – Kəmalüddövlə məktubları [PDF]

Kəmalüddövlə məktubları — Mirzə Fətəli Axundovun 1865-ci ildə yazdığ bədii-fəlsəfi traktatı. Bu əsər Axundovun yazdığı ən mühüm tənqid tipli publistik işi sayılır. Hind şəhzadəsi Kəmalüddövlə ilə fars şəhzdəsi Cəlalüddövləylə yazışması süjetin əsasını təşkil edir. Burada yazıçı hər cür dini fanatizmi aradan qaldırmaq üçün amansız mübarizəni qarşısına məqsəd qoyur. Odur ki, “Kəmalüddövlə məktubları” bəşəriyyətə xidmət etmək, şərq xalqlarını dini xurafatdan, zalımların ...

Daha Ətraflı »